Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013

UFO Releases Hundreds of Small Orbs Over Mexico - Stunning Footage

type="html">This footage is extraordinary. Given the lack of any suitable explanation this might be a good example of some type of organic (live) UFO. The video was published on June 8, 2013.


View the original article here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου