Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2013

Police Officers UFO Sighting Testimony Suppressed by Government

type="html">
In 1967, two British Police officers spot an unidentified craft in the skies over Devon - but their witness account is later suppressed by the government.


View the original article here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου