Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2013

Police Calling National UFO Reporting Center To Report A UFO in Utah

type="html">
This is an intriguing audio of the Utah police calling the National UFO Reporting Center (NUFORC) and then NUFORC calling the witness to gather additional information.


View the original article here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου