Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2013

Multiple Witnesses to UFOs Over Bristol Connecticut

type="html">
Posters Comments
Unexplained multiple lights in the sky. Talked to some respectable town members and they had a wtf reaction..no balloon launches in town and these are definately not aircraft..911 calls also reported. 


View the original article here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου