Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2013

Four Triangular UFOs Over Melbourne Australia

type="html">
Here is some footage shot by Lou in Melbourne Australia, it is easy to make out the V shape or triangular craft. 

Lou's Comments
Just some earlier footage from my archives. The quality isn't that good, but you can still make out the V shapes. Please watch in HD.


View the original article here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου